Poskytované služby

Vyberte si ze širokého spektra našich služeb. Zajišťujeme služby v těchto oblastech:

  • Zpracování kompletní dokumentace PO a BOZP a zavedení systému plnění povinností v souladu s platnou legislativou
  • Vedení a aktualizace dokumentace PO a BOZP
  • Provádění pravidelné kontrolní činnosti se zaměřením na požadavky PO a BOZP (roční prověrky BOZP, prevenitvní prohlídky PO ....)
  • Školení - provádíme školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a v oblasti PO i odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO
  • Konzultace a poradenská činnost
  • Zastupování při jednání s orgány státní správy
  • Revize a kontroly přenosných a pojízdných hasicích přístrojů, kontroly hydrantových systémů a požárních vodovodů, revize požárních klapek ...... atd.
  • Revize a periodické tlakové zkoušky tlakových nádob
  • Další služby dle individuálních požadavků klientů.