Služby

Schopnosti a zkušenosti našich odborníků jim umožňují poskytovat komplexní poradenství ve všech otázkách bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany, se zaměřením na činnosti důležité pro podnikatelské subjekty. Nedílnou součástí našich služeb je rovněž asistence v souvisejících záležitostech z oblasti pracovního práva.


Specializace

Firma poskytuje odborné služby jak při přípravě dokumentů v oblastech BOZP, PO a hygieny práce, tak i při průběžném vedení agendy související s uvedenými oblastmi. Nedílnou součástí je provádění auditů a kontrolní činnosti u klientů a podle okolností a dle potřeby klienty rovněž zastupujeme při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.

Poskytované služby

Odborným pracovníkům naší kanceláře je k dispozici administrativní personál s vybavením, které umožňuje zajistit veškeré služby potřebné k řádnému výkonu naší činnosti na špičkové úrovni. Samozřejmostí při poskytování našich služeb je využívání obsáhlého knihovního a dokumentačního fondu kanceláře, který je pravidelně doplňován nejnovějšími tituly z tuzemské i zahraniční odborné literatury.